VIJESTI Sve vijesti »

ROKOVI ZA MJESEC DECEMBAR - drugi ciklus studija

U prilogu dostupni rokovi za mjesec decembar za drugi ciklus studija.

ROKOVI ZA MJESEC DECEMBAR - prvi ciklus studija

U prilogu dostupni rokovi za mjesec decembar za prvi ciklus studija.

RASPORED NASTAVE ZA ZIMSKI SEMESTAR - II CIKLUS

U prilogu vijesti dostupan raspored nastave.

JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA KANDIDATA VRTIĆ ALIJA

U prilogu su detalji javne odbrane kandidata Vrtić Alija.

DOKUMENTI Svi dokumenti »

Pravila studiranja na prvom ciklusu studija Pravila studiranja na prvom ciklusu studija na Univerzitetu ˝Džemal Bijedić˝
Pravila studiranja na drugom ciklusu studija Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Univerzitetu ˝Džemal Bijedić˝
Pravila studiranja na trećem ciklusu studija Pravila studiranja na trećem ciklusu studija na Univerzitetu ˝Džemal Bijedić˝
Uplata za izradu diplome Uplata za izradu diplome

REZULTATI ISPITA Svi rezultati »

Matematika (Poslovna informatia) - rezultati ispita od 23.07.20211. godine Matematika (Poslovna informatia) - rezultati ispita od 23.07.20211. godine
PI_E pravo PI_E pravo
Spoljnotrgovinsko poslovanje - rezultati ispita od 09.03.2021. Spoljnotrgovinsko poslovanje - rezultati ispita od 09.03.2021.