VIJESTI Sve vijesti »

JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA KANDIDATKINJE IRME ČOLAKOVIĆ

U prilogu su detalji javne odbrane kandidatkinje Irme Čolaković.

JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA KANDIDATKINJE ALMINE BAJRAMOVIĆ

U prilogu su detalji javne odbrane kandidatkinje Almine Bajramović.

AKADEMSKI DIPLOMSKI STUDIJ - MENADŽMENT U KULTURNOM TURIZMU: RASPORED ISPITNIH TERMINA

U prilogu je raspored junsko/julskih ispitnih rokova za akademski diplomski studij - Menadžment u kulturnom turizmu.

AKADEMSKI DIPLOMSKI STUDIJ: RASPORED ISPITNIH TERMINA GENERACIJA 2017/18

U prilogu je raspored junsko/julskih ispitnih rokova za akademski diplomski studij (genaracija 2017/18).

AKADEMSKI DIPLOMSKI STUDIJ: RASPORED ISPITNIH TERMINA GENERACIJA 2019/2020

U prilogu je raspored junsko/julskih ispitnih rokova za akademski diplomski studij (genaracija 2019/20).

DOKUMENTI Svi dokumenti »

Statut Univerziteta ˝Džemal Bijedić˝ u Mostaru Statut Univerziteta ˝Džemail Bijedić˝ u Mostaru
Pravila studiranja na prvom ciklusu studija Pravila studiranja na prvom ciklusu studija na Univerzitetu ˝Džemal Bijedić˝
Pravila studiranja na drugom ciklusu studija Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Univerzitetu ˝Džemal Bijedić˝
Pravila studiranja na trećem ciklusu studija Pravila studiranja na trećem ciklusu studija na Univerzitetu ˝Džemal Bijedić˝
Uplata za izradu diplome Uplata za izradu diplome

REZULTATI ISPITA Svi rezultati »

PI_E pravo PI_E pravo
Spoljnotrgovinsko poslovanje - rezultati ispita od 09.03.2021. Spoljnotrgovinsko poslovanje - rezultati ispita od 09.03.2021.
Investiciono odlučivanje - rezultati parcijalnih testova Investiciono odlučivanje - rezultati parcijalnih testova
Menadžment ljudskih resursa - rezultati ispita od 08.6.2020. godine Menadžment ljudskih resursa - rezultati ispita od 08.6.2020. godine