VIJESTI Sve vijesti »

Raspored nastave na predmetu Savremeno poslovanje (II ciklus)

U prilogu je raspored nastave na predmetu Savremeno poslovanje (II ciklus).

AKADEMSKI DIPLOMSKI STUDIJ:POSLOVNA EKONOMIJA APSOLVENTSKI ROK JANUAR/FEBRUAR

U prilogu su termini januarsko/februarskih ispita.

Master studij januarsko/februarski ispitni rokovi

U prilogu su termini januarsko/februarskih ispita.

Ispitni rokovi - imatrikulanti

U prilogu je lista januarsko/februarskih ispitnih rokova.

DOKUMENTI Svi dokumenti »

Statut Univerziteta ˝Džemal Bijedić˝ u Mostaru Statut Univerziteta ˝Džemail Bijedić˝ u Mostaru
Pravila studiranja na prvom ciklusu studija Pravila studiranja na prvom ciklusu studija na Univerzitetu ˝Džemal Bijedić˝
Pravila studiranja na drugom ciklusu studija Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Univerzitetu ˝Džemal Bijedić˝
Pravila studiranja na trećem ciklusu studija Pravila studiranja na trećem ciklusu studija na Univerzitetu ˝Džemal Bijedić˝
Uplata za izradu diplome Uplata za izradu diplome

REZULTATI ISPITA Svi rezultati »

Matematika (Poslovna informatia) - rezultati ispita od 23.07.20211. godine Matematika (Poslovna informatia) - rezultati ispita od 23.07.20211. godine
PI_E pravo PI_E pravo
Spoljnotrgovinsko poslovanje - rezultati ispita od 09.03.2021. Spoljnotrgovinsko poslovanje - rezultati ispita od 09.03.2021.