VIJESTI Sve vijesti »

JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA KANDIDATA KENANA ĆESIRA

Detalji odbrane završnog rada kandidata Kenana Ćesira nalaze se u prilogu.

JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA KANDIDATA AZERA POBRIĆA

Detalji odbrane završnog rada kandidata Azera Pobrića nalaze se u prilogu.

Obavještenje - neradni dan

Povodom prvomajskih praznika ponedjeljak, 03.5.2021. godine, je neradni dan.

JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA KANDIDATA ELMEDINA MOTIKE

U prilogu se nalaze detalji odbrane završnog rada kandidata Elmedina Motike.

POSLOVNA INFORMATIKA - odobrene teme završnih radova

U nastavku možete preuzeti Odluku o odobrenim temama za završne radove

DOKUMENTI Svi dokumenti »

Statut Univerziteta ˝Džemal Bijedić˝ u Mostaru Statut Univerziteta ˝Džemail Bijedić˝ u Mostaru
Pravila studiranja na prvom ciklusu studija Pravila studiranja na prvom ciklusu studija na Univerzitetu ˝Džemal Bijedić˝
Pravila studiranja na drugom ciklusu studija Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Univerzitetu ˝Džemal Bijedić˝
Pravila studiranja na trećem ciklusu studija Pravila studiranja na trećem ciklusu studija na Univerzitetu ˝Džemal Bijedić˝
Uplata za izradu diplome Uplata za izradu diplome

REZULTATI ISPITA Svi rezultati »

PI_E pravo PI_E pravo
Spoljnotrgovinsko poslovanje - rezultati ispita od 09.03.2021. Spoljnotrgovinsko poslovanje - rezultati ispita od 09.03.2021.
Investiciono odlučivanje - rezultati parcijalnih testova Investiciono odlučivanje - rezultati parcijalnih testova
Menadžment ljudskih resursa - rezultati ispita od 08.6.2020. godine Menadžment ljudskih resursa - rezultati ispita od 08.6.2020. godine
Savremeno poslovanje (Master studij) - rezultati ispita od 13.02.2020. godine Savremeno poslovanje (Master studij) - rezultati ispita od 13.02.2020. godine