VIJESTI Sve vijesti »

Kolektivni godišnji odmor

Kolektivni godišnji odmor na Ekonomskom fakultetu počinje u ponedjeljak, 22.7.2024. godine, te Vas obavještavamo da Fakultet neće raditi do 19.8.2024. godine, a ...

Informacije za u pis u I godinu Akademskog dodiplomskog studija, prvi upisni rok, akademska 2024./2025. godina

  INFORMACIJE Za upis u I godinu Akademskog dodiplomskog studija, prvi upisni rok, akademska 2024./2025. godina  ...

RANG LISTA KANDIDATA PRIJAVLJENIH ZA UPIS NA PRVI CIKLUS STUDIJA - I UPISNI ROK

U prilogu je odluka Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta i rang lista za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija akademske 2024./25. godine kandidata prijavljenih na prvi ...

Poziv za poslovnu praksu 2024. godine u Infobipu

Na Infobipu sanjaju veliko! Cijene kreativnost, upornost i inovativnost, strastveno vjerujući da kroz timski rad svi mogu postići veće visine. Od 2006. godine, inoviraju n ...

Mogućnost razmjene studenata na Karl Fransenz Univerzitetu u Grazu u ljetnom semestru 2024/25

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti Univerziteta. Nominacije prvoupisanih studenta, apsolvenata i imatrikulanata se neće uzimati u obzir. Stu ...

DOKUMENTI Svi dokumenti »

Pravila studiranja na prvom ciklusu studija Pravila studiranja na prvom ciklusu studija na Univerzitetu ˝Džemal Bijedić˝
Pravila studiranja na drugom ciklusu studija Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Univerzitetu ˝Džemal Bijedić˝
Pravila studiranja na trećem ciklusu studija Pravila studiranja na trećem ciklusu studija na Univerzitetu ˝Džemal Bijedić˝
Odluka o visini troškova školarine i drugih usluga za studente u akademskoj 2023./2024. godini Odluka o visini troškova školarine i drugih usluga za studente u akademskoj 2023./2024. godini

REZULTATI ISPITA Svi rezultati »

Matematika (Poslovna informatia) - rezultati ispita od 23.07.20211. godine Matematika (Poslovna informatia) - rezultati ispita od 23.07.20211. godine
PI_E pravo PI_E pravo