Matematika za ekonomiste - izmjena termina ispita

Objavljeno: 08.09.2017

Pismeni dio ispita (kolokvij) iz navedenog predmeta će biti održan 15.09. sa početkom u 14h (AMF2), dok će završni ispit biti održan 16.09. sa početkom u 11h (AMF2).

 

Nastavno osoblje