Studiji na ciklusu

Akademski diplomski studij iz oblasti Poslovne ekonomije u trajanju od jedne godine (60 ECTS)

Zajednički master studij sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu u trajanju od jedne ili dvije godine (4+1 ili 3+2)O ciklusu

U okviru drugog ciklusa studija studenti sa završenim akademskim dodiplomskim studijem u trajanju od četiri godine mogu upisati jednogodišnji magistarski studij iz oblasti Poslovne ekonomije.

 

Osim toga studentima se nudi mogućnost i upisa zajedničkog master studija sa Ekonomskim fakultetom u Sarajevu


Dokumenti