Studij turizma - Konkurs za upis studenata u akademsku 2017 / 2018. godinu - drugi upisni rok

Objavljeno: 20.06.2017

U toku je Konkurs / Natječaj za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru u akademskoj 2017/2018. godini (drugi upisni rok).

 

Opći podaci o studijskom programu

 

 1. Naziv studija: Studij turizma
 2. Nivo: prvi ciklus studija
 3. Model: prvi ciklus studija u trajanju od tri godine
 4. Broj ECTS bodova: 180 ECTS
 5. Vrsta studija: akademske studije
 6. Zvanje: bachelor menadžmenta u turizmu
 7. Oblast obrazovanja: turizam, poslovna ekonomija, menadžment
 8. Način izvođenja: redovne i vanredne studije, u sjedištu, u trajanju od šest semestara.

 

 

Nakon uspješnog završetka Studija turizma student će moći:

 

Opće kompetencije

 • prikupiti, obraditi i analizirati informacije iz različitih izvora
 • primijeniti savremene informacijske tehnologije u prenošenju ideja, informacija, problema i njihovih rješenja
 • obavljati radne zadatke samostalno ili kao dio tima
 • prenositi i razmjenjivati informacije, ideje, probleme i njihova rješenja stručnim osobama kao i osobama koje nisu specijalizovane za dato područje
 • identificirati i rješavati probleme specifične za oblast turizma
 • primijeniti stečena znanja i vještine u praksi
 • primijeniti stečena znanja i vještine u svom daljem stručnom i akademskom obrazovanju
 • aktivno koristiti strane jezike

 

Specifične kompetencije

 • tumačiti ključne pojmove vezane za turizam i menadžment u turizmu
 • analizirati i objasniti ulogu i značaj turizma u privredi
 • definisati i opisati različite specifične oblike turizma
 • razvijati vlastite preduzetničke ideje u turizmu
 • usmjeravati poslovanje privrednih subjekata u turizmu zasnovano na teorijskim polazištima i primjerima najbolje prakse
 • pripremiti, interpretirati i koristiti ključne pokazatelje poslovanja u turističkim subjektima
 • razumjeti interne i eksterne računovodstvene izvještaje
 • primijeniti alate i tehnike marketinga u turističkim organizacijama
 • prakticirati interdisciplinarnost u kreiranju turističkih usluga i njihovom plasiranju
 • osmisliti, organizirati i ekonomski valorizirati događaje koji će privući turiste u cilju njihovog kvalitetnog organiziranja slobodnog vremena