OBAVJEŠTENJE - upis apsolventskog staža

Objavljeno: 12.10.2017

Studenti - apsolventi I i II ciklusa obavezni su, u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Univerziteta o visini troškova školarine i drugih usluga, uplatiti naknadu za apsolventski staž koji traje  od 01.10.2017. do 31.03.2018. god.

Naknada za apsolventski staž iznosi:

I ciklus:

  • za redovne studente: 50,00 KM, šifra -  E1105
  • za redovne-samofinansirajuće studente: 100,00 KM, šifra  - E1209
  • za vanredne studente: 100,00 KM, šifra  - E1308

 

II  ciklus:

  • za redovne studente: 80,00 KM, šifra - E1504
  • za redovne-samofinansirajuće studente: 100,00 KM, šifra E1604

 

Uplatu izvršiti na žiroračun Fakulteta, broj: 1610200000290904, a uplatnicu zajedno sa indexom predati u Studentsku službu.

 

U Studentskoj službi se može preuzeti obrazac za upis apsolventskog staža.

Upis apsolventskog staža potrebno je izvršiti prije prijave apsolventskih ispitnih rokova.

 

 

11.10.2017.                                                                                       Studentska služba