JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA KANDIDATA KENANA ĆESIRA

Objavljeno: 12.05.2021

Detalji odbrane završnog rada kandidata Kenana Ćesira nalaze se u prilogu.