POSLOVNA INFORMATIKA - odobrene teme završnih radova

Objavljeno: 22.04.2021

U nastavku možete preuzeti Odluku o odobrenim temama za završne radove