Upis u I godinu Akademskog dodiplomskog studija Ekonomskog fakulteta u akademskoj 2017./2018. godini

Objavljeno: 11.07.2017

OBAVJEŠTENJE

Upis u I godinu Akademskog dodiplomskog studija Ekonomskog fakulteta
u akademskoj 2017./2018. godini


Upis u I godinu studija za kandidate primljene u prvom upisnom roku će se obavljati od 10.07.2017. do  19.07.2017. god.

U Studentsku službu Fakulteta treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Index i upisni list – kupuje se u zgradi Rektorata
Napomena: popuniti upisni list i na prvoj stranici index-a samo lične podatke: ime, ime oca, prezime, datum i mjesto rođenja i državljanstvo,
2. dvije kolor fotografije formata 4 x 6 cm,
3. ljekarsko uvjerenje (izdaje ga odgovarajuća zdravstvena ustanova, može i u mjestu prebivališta),
4. dokaz o izvršenoj uplati školarine i naknade za korištenje biblioteke, članstva u Uniji studenata i održavanja zgrade i inventara.

Napomena za uplatu:

  •  redovni studenti:
    Uplatu prve rate školarine (iznos: 200,00 KM) izvršiti na žiroračun Fakulteta broj: 1610200000290904. Na općoj uplatnici, na mjestu svrha doznake, obavezno upisati pripadajuću šifru za upatu E1101 – prva rata školarine za redovan studij.

 

  •  vanredni studenti:
    Uplatu prve rate školarine (iznos: 600,00 KM) izvršiti na žiroračun Fakulteta broj: 1610200000290904. Na općoj uplatnici, na mjestu svrha doznake, obavezno upisati pripadajuću šifru za upatu E1303 – prva rata školarine za vanredan studij.

 

  •  svi studenti:
    Naknadu za korištenje biblioteke, članstvo u Uniji studenata i održavanja zgrade i inventara (iznos 40,00 KM), uplatiti na žiro račun Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru broj: 1610200000290031. Na mjestu svrha doznake upisati pripadajuće šifre: E2101, E2102, E2103.

 

Kandidati koji se ne uspiju upisati do 19.07.2017., upis mogu izvršiti od 01.09.2017. do 15.09.2017.

 

10.07.2017.                                                                                                   Studentska služba