DOKUMENTI


Prijava za upis studenata u prvu godinu - studij turizma Prijava za upis studenata u prvu godinu - studij turizma
UPUTSTVO_ZR_2017 UPUTSTVO_ZR_2017
Statut Univerziteta ˝Džemal Bijedić˝ u Mostaru Statut Univerziteta ˝Džemail Bijedić˝ u Mostaru
Pravila studiranja na prvom ciklusu studija Pravila studiranja na prvom ciklusu studija na Univerzitetu ˝Džemal Bijedić˝
Pravila studiranja na drugom ciklusu studija Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Univerzitetu ˝Džemal Bijedić˝
Pravila studiranja na trećem ciklusu studija Pravila studiranja na trećem ciklusu studija na Univerzitetu ˝Džemal Bijedić˝
Uplata za izradu diplome Uplata za izradu diplome
Prijava za upis u prvu godinu - Stručni dodiplomski studij Prijava za upis u prvu godinu - Stručni dodiplomski studij
Prijava za upis u prvu godinu - Akademski dodiplomski studij Prijava za upis u prvu godinu - Akademski dodiplomski studij
Prijava teme završnog rada Prijava teme završnog rada
Prijava teme diplomskog rada Prijava teme diplomskog rada
Molba za priznavanje ispita Molba za priznavanje ispita (I ciklus)
Molba za izdavanje duplikata diplome Molba za izdavanje duplikata diplome
Molba za izdavanje duplikata indexa Molba za izdavanje duplikata indexa
Molba - razno Molba - razno
Upis u prvu godinu studija Upis u prvu godinu studija
Upis u drugu, treću i četvrtu godinu studija Upis u drugu, treću i četvrtu godinu
Pravilnik o priznanjima Pravilnik o priznanjima Univerziteta ˝Džemal Bijedić˝ u Mostaru
Pravilnik o nagradama za studente Pravilnik o nagradama za studente Univerziteta ˝Džemal Bijedić˝ u Mostaru
Pravilnik o načinu polaganju ispita i ocjenjivanju studenata Pravilnik o načinu polaganju ispita i ocjenjivanju studenata na Univerzitetu ˝Džemal Bijedić˝ u Mostaru